Info

Wat vind je op KlasCement?

Alles wat bedacht is met het oog op gebruik in het onderwijs kan een plaats krijgen op KlasCement. Leerkrachten delen er hun zelfgemaakt lesmateriaal, maar ook organisaties die iets uitwerken voor het onderwijs plaatsen dat op KlasCement of kondigen hun initiatief aan.

De KlasCementmoderatoren bekijken elk leermiddel en beslissen aan de hand van duidelijke opname- en kwaliteitscriteria of het lesmateriaal online komt. Een overzicht van de soorten leermiddelen op KlasCement.

Helpsite van KlasCement met snelstartgids, handleiding voor organisaties enzovoort.

Missie van KlasCement

KlasCement verrijkt en vereenvoudigt de onderwijspraktijk van elke leraar via een netwerk van verbonden leraren en hun leermiddelen.

Visie van KlasCement

KlasCement biedt een professioneel beheerd digitaal netwerk aan waar gebruikers en aanbieders leermiddelen delen. KlasCement ontsluit de gevalideerde leermiddelen (open of niet) volgens internationale standaarden. KlasCement verbindt onderwijsbetrokkenen en geeft hen de mogelijkheid tot onderlinge contacten dankzij persoonlijke profielen. KlasCement wordt vakkundig onderhouden en ontwikkeld om zo te voldoen aan de wijzigende verwachtingen van het onderwijsveld. KlasCement is ingebed in het onderwijs van vandaag en communiceert horizontaal.

KlasCement streeft ernaar het referentienetwerk te zijn voor leraren*, onderwijsinstellingen en organisaties die:

  • inspiratie en leermiddelen voor hun dagelijkse praktijk en professionalisering zoeken;
  • inspiratie en leermiddelen delen;
  • ook inzetten op remediërend, adaptief, interactief, gedifferentieerd, innoverend onderwijs;
  • willen netwerken en elkaar versterken.

KlasCement stimuleert de bereidheid tot delen en streeft naar een bewustmaking op vlak van ieders respect voor eigenheid, vrijheden en rechten.

KlasCement maakt het mogelijk om online leermiddelen te maken en aan leerders aan te bieden.

KlasCement wil een zelfkritische organisatie zijn met een maximale luisterbereidheid en betrokkenheid bij de doelgroep.

KlasCement streeft ernaar het Vlaamse OER-beleid en internationale netwerken van Open Educational Resources impulsen te geven.

* Bij uitbreiding ook voor andere onderwijsprofessionelen en studenten van lerarenopleidingen en begeleiders van leerders, zoals bij thuisonderwijs, expats enzovoort.

Het leermiddelennetwerk KlasCement wordt onderhouden door de Afdeling Communicatie van het Departement Onderwijs en Vorming.

Geschiedenis van KlasCement

Hans De Four, een leraar wiskunde en informatica aan een school in Zottegem, start KlasCement op 11 mei 1998. Het idee om leermiddelen met elkaar te delen, verspreidt zich van leraar tot leraar en de website groeit snel. Enthousiaste leraren bouwen mee door hun syllabi, lesmateriaal, presentaties, oefeningen, software enzovoort toe te voegen.

Met het succes stijgt ook het werk. Vrijwilligers zetten zich mee in om de ingezonden leermiddelen na te kijken en vanaf 2002 detacheert het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming een eerste halftijdse leraar bij KlasCement. In 2007 zijn er meer dan 20 000 geregistreerde leden. KlasCement wordt een project van de vzw eduCentrum en het KlasCementteam wordt flink uitgebreid.

Op 1 januari 2013 wordt KlasCement opgenomen in het Agentschap Onderwijscommunicatie dat in 2014 opgaat in het Departement Onderwijs en Vorming. KlasCement is nu een van de teams in de Afdeling Communicatie.

Geschiedenis van KlasCement
Eerste vijf jaren - Het ontstaan
Auteur: Hans De Four - Geschreven n.a.v. 20 jaar KlasCement (11 mei 2018)

Lid van

Open Education Consortium