Systeemdenken in aardrijkskunde: werkvormen en evaluatie

logo

Systeemdenken in aardrijkskunde: werkvormen en evaluatie

Het begrijpen van de complexiteit van globale thema’s vormt in deze sterk geglobaliseerde wereld één van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde.  Aangezien dit niet eenvoudig is, maar het anderzijds toch belangrijk is om het geheel niet te veel te vereenvoudigen, is het relevant om naar het systeem als geheel te kijken en de relaties tussen de verschillende variabelen in het systeem te benadrukken. Deze benadering vanuit het systeemdenken is veelbelovend in educatie voor duurzame ontwikkeling en in het aardrijkskundeonderwijs.

Op deze WAA-bijeenkomst bespreken we kort wat systeemdenken is en welke rol het binnen aardrijkskunde kan spelen. Het merendeel van de tijd gaan we aan de slag met activerende werkvormen om systeemdenken te stimuleren bij leerlingen. We vertrekken hierbij vanuit eindtermen en leerplandoelstellingen in de derde graad secundair onderwijs, maar thema’s uit de tweede graad zijn zeker ook geschikt voor deze activerende werkvormen!

Daarnaast willen we op deze bijeenkomst graag werken rond het evalueren van deze vaardigheid. Nu systeemdenken expliciet vermeld staat in het leerplan van de derde graad tso in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn veel leraren al aan de slag gegaan, maar we merken dat er nog vragen zijn rond evaluatie. Om hieraan tegemoet te komen zullen we op deze avond verschillende voorbeelden delen van examen- en toetsvragen waarbij we peilen naar het inzicht in systemen. We vertrekken hier van eigen ervaringen, maar we denken dat deze avond nog waardevoller kan worden als u ook uw eigen voorbeelden, specifieke vragen of ervaringen rond systeemdenken met ons wilt delen. U mag dus zeker uw eigen evaluatievragen en werkvormen meenemen, maar voel u daartoe niet verplicht.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Gratis lesmateriaal en inspiratie

  • voor alle vakken en onderwijsniveaus
  • gemaakt en gedeeld door leraren en organisaties
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp
Al meer dan 20 jaar dé referentie voor tienduizenden leraren. Zo werkt het.
Registreer Veilig en gratis
Al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
 vak Aardrijkskunde
Sleutelcompetentie
Wiskunde–wetenschappen–technologie
Ruimtelijk bewustzijn
Duurzaamheid
Leercompetenties
Info
Soort Nascholing of activiteit
Publicatie13-08-2019
Nummer 94614
Categorie
Nascholing - Studiedag - Workshop
Trefwoorden
aardrijkskundeactiverende werkvormenevaluatieevaluatievragenglobaliseringrelatieschema'ssysteemdenkenwerkvormen