Misdrijven

Invuloefening

  
Zet het juiste woord op de lege plek. Druk dan op "Check" om je antwoorden te controleren. Gebruik "Hint" knop om een gratis letter te krijgen wanneer je het antwoord echt niet weet.
Je kunt ook op "[?]" klikken om een aanwijzing te krijgen.
Je hebt 15 minuten de tijd.
Let op: Je zal punten verliezen als je om een hint of een aanwijzing vraagt!
1: Er is sprake van als iemand die weet dat hij ergens niet mag zijn (wederrechtelijk aanwezig is), na het verzoek van de rechthebbende om te vertrekken, dit weigert.

2: Er is sprake van als het gaat om het binnendringen of verblijven in een gebouw waar ambtenaren van een openbare dienst werken.

3: Op weg naar een voetbalstadion trekt een groep mensen planten uit tuinen en vernielt geparkeerde auto's, zij maken zich schuldig aan .

4: Schuldig aan is hij die goederen koopt of verkoopt waarvan hij redelijkerwijs moet weten dat deze goederen van diefstal afkomstig zijn.

5: Door opzettelijk en wederrechtelijk een computervirus in bestanden mee te sturen maakt men zich schuldig aan .

6: Als je met het oogmerk om jezelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldwaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, maakt zich schuldig aan .

7: Een man en een vrouw slapen en eten bij verschillende hotels. Ze gebruiken valse adressen en namen om onder betaling uit te komen. Zij maken zich schuldig aan .

8: Een schilder maakt schilderijen zoals Herman Brood. Hij probeert deze schilderijen als een echte Brood te verkopen. Er is hier sprake van .

9: Wanneer je door een technische ingreep of met behulp van valse signalen gebruik maakt van een dienst die een telefoonmaatschappij of een internetaanbieder aan het publiek aanbieden, zonder daarvoor volledig te betalen, maakt zich schuldig aan .

10: Piet huurt een motor voor een paar dagen. Hij besluit met de motor 3 weken door Duitsland te gaan touren en geeft niets door aan het verhuurbedrijf. Piet maakt zich schuldig aan .

11: Jesse maakt een vuurwerkbom en gooit deze tijdens een voetbalwedstrijd naar de tribune van de tegenstander. Niemand raakt gewond, maar veel mensen zijn in ernstig gevaar geweest. Jesse maakt zich schuldig aan .

12: Een vrijwilliger van de voetbalkantine vergeet na openingstijd de frituurpan uit te zetten. Door oververhitting ontstaat er brand. Er is hier sprake van het schuldmisdrijf .

13: Een politieagent vraagt jou als beveiliger behulpzaam te zijn bij een aanhouding. Vervolgens bedreigt de aangehouden verdachte je met fysiek geweld. De verdachte maakt zich nu schuldig aan .

14: Wanneer je doelbewust liegt, terwijl je een eed of de gelofte (om de waarheid te spreken) hebt afgelegd, om een verdachte te benadelen of te bevoordelen, maak je jezelf schuldig een .

15: Via een website bestelt Jolanda een diploma. Zij betaalt daarvoor 500 euro. Zij is strafbaar voor het misdrijf als zij het diploma echt gaat gebruiken. Ook de maker en degene die het diploma verhandelt zijn strafbaar aan dit feit!

16: Een psychiater vertelt opzettelijk, buiten medeweten van haar patiënt en zonder diens toestemming, details over zijn afwijking en het verloop van de behandeling aan de familie van de patiënt. De psychiater maakt zich schuldig aan .

17: Iemand koopt meerdere keren achter elkaar partijen goederen op waarvan hij weet dat deze afkomstig zijn van diefstal. Hij maakt zich hierdoor schuldig aan .

18: Slager van Kampen heeft een jongen op heterdaad betrapt bij het stelen van een Parmaham. Hij houdt deze jongen aan en belt de politie. De politie kan pas over een half uur aanwezig zijn. OMdat de winkel vol klanten staat, bindt van Kampen de jongen vast aan het hakblok achter de toonbank, zodat de klanten gewoon geholpen kunnen worden. Van Kampen maakt zich schuldig aan .

19: Bij een overval pakt de overvaller een klant vast om de eigenaar van de winkel te dwingen geld te geven. De overvaller is strafbaar volgens het misdrijf .

20: Massoud werkt laat over. Hij spreekt met de beveiliging af dat hij om 22:15 uur klaar is. Om 22:20 uur sluit de beveiliging het pand, zonder te controleren of Massoud al weg is. Om 23:30 uur komt er een mobiel surveillant om Massoud te bevrijden uit het pand. De beveiliger heeft zich schuldig gemaakt aan .

21: Als beveiliger weiger je een persoon de toegang tot een pand. De persoon in kwestie geeft aan dat hij zo wel even terug zal komen om je overhoop te steken. Het misdrijf waarvoor hij aangehouden kan worden is .

22: Hij die een ander opzettelijk van het leven beroofd wordt, als schuldig aan , gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

23: Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft wordt, als schuldig aan , gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

24: Tijdens een cafebezoek ontstaat een vechtpartij over gemorst bier tussen twee mensen. Het resultaat is een tand door de lip en een blauw oog. Hier is sprake van het misdrijf .

25: Bij het vechtpartijtje hierboven benoemd neemt een vriend van een van de kemphanen zich voor om de ander "eens goed in elkaar te rossen". Hij loopt op de ander af slaat hem op zijn neus. Hier is nu sprake van .

26: Sjaak heeft ruzie gehad met een persoon op het werk. Hij loopt daarop naar zijn auto, pakt de krik, loopt terug naar binnen en slaat de andere persoon meerdere malen en zo hard mogelijk tegen het hoofd en het lichaam. Sjaak maakt zich schuldig aan .

27: Tijdens een festival is een lichtmast niet goed neergezet. Bij een windvlaag valt de mast om en raakt een bezoeker die ter plekke komt te overlijden. Hier is nu sprake van .

28: Een verpleegkundige geeft een patiënt de verkeerde medicatie via een infuus. De patiënt wordt hierdoor ernstig ziek. Er is hierbij sprake van .

29: Hij die enig goed dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt als schuldig aan gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

30: Marion ziet een sleutelbos met daaraan een adreslabel op straat liggen. Ze bebruikt de sleutel om 's nachts in de woning geld en de autosleutel (en dus de auto) te stelen. Hier is sprake van .

31: Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld, het tenietdoen van een inschuld, hetzij het tot beschikking stellen van gegevens met geldwaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan , gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

33: De penningmeester van de fanfare doet privé-beleggingen met het geld uit de kas van de vereniging. Er is hier sprake van .