Les 94: Oppervlakte van het parallellogram

Hilde Vorsselmans - VBS Merksplas

Pas de oppervlakteformule voor het parallellogram toe en los deze oefeningen op.
1. Vul juist in.

parallellogram 1
basis: 12 cm - hoogte: 6 cm - oppervlakte:
parallellogram 2
basis: 51 m - hoogte: 12 m - oppervlakte:
parallellogram 3
basis: - hoogte: 25 m - oppervlakte: 500 m²
parallellogram 4
basis: 7 cm - hoogte: - oppervlakte: 84 cm²

2. Los op.

Op een reclamebord dat de vorm heeft van een parallellogram worden per vierkante meter 3 affiches gekleefd. De hoogte van het reclamebord is 2 m en de basis meet 5 m. Hoeveel affiches kan men maximaal op dit reclamebord kleven?
Schets en reken uit op een kladblaadje.
Antwoord: Er kunnen maximaal affiches gekleefd worden.