s_welc014.gifresullt 3.2.gifElektriciteit
hoofdstuk 1:Energie
3BE-MIM

Gatenvuloefening

  
bron /afbeeldingen uit handboek Theorie en Lab-proefondervindelijk 1 - uitg. Wolters Plantyn
Lichamen bezitten energie als ze in staat zijn te verrichten.

Als energievormen onderscheiden we kinetische energie en potentiele energie.

En stuwdamblz 7-4.jpg is een voorbeeld van energie

Energie die vrijkomt door kernsplijting noemen we .

Elektriciteitscentrales leveren elektrische energie via ondergrondse en bovengrondse

Een rijdende auto,blz 7-3.jpg, een draaiende boor, zijn voorbeelden van energie.

Een gespannen boog, een watermassa tegengehouden door een stuwdam, zijn voorbeelden van energie.

Thermische energie wordt bekomen door het verbranden van bv: .

De naam voor deze centraleblz 14-1.jpg is een centrale

Een draad die sterk verhit wordt en die lichtstralen uitzend, levert energie.

Fotovoltaïsche cellen noemen we meestal en deze zetten -energie om in -energie

Cellen en batterijen zijn voorbeelden van -energie.

Een chemische werking tussen 2 plaatjes(zink en staal) in een zoutoplossing noemen we “

Vertinnen, verkoperen, vernikkelen zijn allemaal voorbeelden van

Energie die vrijkomt uit kernsplijting noemen we -energie.

Energie uit een luidspreker noemen we -energie

Een ander woord voor röntgenstralen noemen we -energie.

Als elektriciteit wordt omgezet in warmte blz 10-1.jpgnoemen we dit het -effect

Als elektriciteit wordt omgezet in lichtblz 10-2.jpg noemen we dit het -effect

Als elektriciteit wordt omgezet in magnetismeblz 11-1a.jpg noemen we dit het -effect

Als elektriciteit wordt omgezet in elektrolyse noemen we dit het -effect

Elektriciteit wordt gemaakt door een .De kleinste generator die we kennen noemen we een blz 16-1.jpg.

Het is een turbine die een doet draaien,

In een centrale worden fossiele brandstoffen gebruikt om van water te maken.

In een centrale wordt een geactiveerd om van windkracht elektriciteit te maken.

De wet op het behoud van energie wilt zeggen dat “energie maken uit het niets of energie vernietigen is " .

In een elektriciteitscentrale zorgen ervoor dat 15000V wordt bekomen.

Het omzetten van 15000V naar 380000V noemen we .