36.gifResult1.gifElektriciteit
hoofdstuk 2: De elektrische stroomkring
3Be-MIM

  
bron /afbeeldingen uit handboek Theorie en Lab-proefondervindelijk 1 - uitg. Wolters Plantyn


Een atoom bestaat uit 3 verschillende elementen.blz 23-3b.JPG
pr, n en .

Een stof is opgebouwd uit
Een kern bestaat uit p en

Als je een koper verder splitst dan krijg je van koper

Ditproton.JPGis de voorstellingen van een .
Ditelektron.JPGis de voorstellingen van een .
Dit neutron.JPG is de voorstellingen van een .

In de normale situatie is het aantal elektronen aan de buitenzijde van het atoom gelijk aan het aantal protonen in de kern. We zeggen dan dat het atoomblz 22-3.jpg in is

Bij een geladen lichaam is het evenwicht verbroken er is evenwicht meer.
Een positief lichaam blz 23-2.jpgheeft elektronen en zal daardoor elektronen .
Een negatief lichaam blz 23-3.jpgheeft elektronen en zal daarom elektronen .

Protonen en elektronen dragen een bepaalde lading. het zijn dus positieve of negatieve
De elektronen die van de ene kern naar de andere kern verplaatsen noemen we ladingsdragers.

Positief betekent te elektronen.
Negatief betekent dat er te elektronen aanwezig zijn.

Als het aantal elektronen even groot is als het aantal protonen in de kern dan zeggen we dat het atoom in is.

De verplaatsing van vrij ladingsdragersblz 24-2b.JPG heet stroom.
Wanneer we de elektronen met water vergelijken dan zien we een niveauverschil van water dat bij doorstroming onderaan zal doen vloeien van het hoogste niveau naar het laagste niveau. Dit water stroomt naar links totdat het water zal blijven stilstaan.elektronstroom van water.JPG
Hieruit blijkt dat de elektronenstroomzin verloopt van naar . Bij een batterij is dit van de -klem naar de -klem(zie figuur)blz 24-2.jpg

De van een bron bezitten een positieve en een negatieve lading namelijk de -pool en de -pool
We duiden de polariteiten van een bron aan. Het symbool van de batterij omvat 2 verticale streepjes van "duidelijke" verschillende lengte, met links en rechts nog het vertrek om de min- of plusklem te noteren.batterij.JPG
Het plus teken zetten we aan de grote/kleine streep.Het min-teken zetten we aan de grote/kleine streep.

blz 27-1.jpg
benamingsymbooleenheidmaal/delengetal volledig
tera=E
giga:g=E
mega=E
kilo=E
basiseenheid=E
milli=E
micro =E
nano=E
pico:p=E