Waar is de inburgeringscursus?

Pedro stapt af aan de halte Krijgslaan.