Wat leer je?

In deze oefening neem je samen met Pedro de trein.

 

Wat leer je?

de belangrijkste informatie van een brief begrijpen en noteren

opschrijven welke trein je moet nemen

de informatie begrijpen die je hoort of ziet in het station.