Grondwoord, afleiding en/of samenstelling?

Kies de correcte antwoorden.

Zijn de volgende woorden grondwoorden, afleidingen of samenstellingen? Selecteer ALLE juiste antwoorden.