Wat kan je na deze sessie?

  • Je kan een vacature lezen

  • Je kan een vacature begrijpen

  • Je kan een vacature juist inschatten

  • Je kan een telefoongesprek met de mogelijke werkgever schriftelijk voorbereiden om extra informatie te vragen