Welke informatie ontbreekt?

Welke informatie ontbreekt in de vacature die jij interessant vindt?

Schrijf 5 correcte vragen op datzelfde blad papier met de vragen voor Aïsha en geef dit blad aan je leraar of lerares bij de volgende les.