Aanraakschermen

Duid het juiste antwoord aan. Er is telkens slechts één correct antwoord mogelijk, tenzij dit in de vraag anders vermeld wordt. Klik op de knop "controleer" om na te gaan of je antwoord correct is. Klik op "Volgende vraag" om naar de volgende vraag te gaan.

 

 

Deze oefening werd ontwikkeld als ondersteuning bij het Sleutelboek Computerhardware.
Meer info op www.sleutelboek.eu.