Vormen van het werkwoord (2)

Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt.