548-423.gifresult 5 goed.gifElektriciteit-3Be-MIM
Wet van Faraday-Vraagstukken  
x = vermenigvuldigen met
/ = delen door
getallen met 1 cijfer na de komma
geen spaties gebruiken
Vraagstuk 4
x=vermenigvuldigen /=delen

Hoeveel tijd() is er nodig om met een stroomsterkte van 5A() een hoeveelheid elektriciteit van 20Ah() te verplaatsen ?

Gegeven:

Q= (tijd in ampèreuur)
Gevraagd:

Oplossing (in 3 stappen):
1 formule.........
2 invullen.......
3 berekening..