548-423.gif548-423.gifresult 5 goed.gifElektriciteit-3Be-MIM
Wet van Faraday-Vraagstukken

  
x = vermenigvuldigen met
/ = delen door
getallen met 1 cijfer na de komma
geen spaties gebruiken
Vraagstuk 5
x=vermenigvuldigen /=delen

Door een ingebeelde doorsnede vloeit in een halve seconde() een lading van 5 coulomb(). Hoe groot is de stroomsterkte() in de geleider?
Gegeven:
t=

Gevraagd:


Oplossing (in 3 stappen):
1 formule..........
2 invullen.........
3 berekening.. .