548-423.gifresult 5 goed.gifElektriciteit-3Be-mim
Wet van Faraday-Vraagstukken


  
x = vermenigvuldigen met
/ = delen door
getallen met 1 cijfer na de komma
geen spaties gebruiken
Vraagstuk 8

x=vermenigvuldigen /=delen

In een elektriciteitsdraad vloeit in één seconde een lading van 5 Coulomb. Hoe groot is de stroom in de geleider ?

Gegeven:

Q=

Gevraagd:


Oplossing (in 3 stappen):

1 formule.........
2 invullen.......
3 berekening..