wero_mikado4_les14_15_16

Kruiswoordraadsel

Vul het volgende kruiswoordraadsel in.
Klik op het cijfer. Je krijgt dan een omschrijving van het begrip dat je moet invullen.
Als je alles hebt ingevuld, klik je op ‘controleer mijn antwoord’.
Indien je het antwoord helemaal niet kunt terugvinden, klik dan op ‘hint’.
  1                 
                 
2      3               
                 
                 
4                   
               5    
   6       7           
8                   
                 
        9           
      10             
            11       
     12              
    13               
   14                
                 
                 
 15           16         
         17          
  18                 
       19            
                 
          20         
                 
      21