11.11.11

11.11.11 vecht tegen onrecht en voor duurzame verandering want iedereen verdient dezelfde basisrechten.

Kinderen en jongeren zijn de wereldburgers van morgen. De 11.11.11 onderwijswerking wil hen bewust en kritisch leren kijken naar de wereld.
Elk jaar werken we, aansluitend bij het campagnethema, een educatief aanbod uit voor basis- en secundair onderwijs. Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging vergeten we daarbij ook niet het aanbod van onze lidorganisaties en andere educatieve organisaties. 
Met de actiedag '@school' kunnen zowel basis- als secundaire scholen actief meewerken met de 11.11.11 campagne.