De Sleutel

Onze ervaring met de behandeling van drugverslaafden drijft ons om te investeren in het voorkomen van verslaving. We willen een bijdrage leveren om het risicovol gebruik van legale en illegale drugs in de bevolking te verminderen. Naast sensibilisering van de algemene bevolking, focussen we ons vooral op deskundigheidsbevordering van opvoedingsverantwoordelijken in het implementeren van preventieprogramma's voor kinderen en jongeren.

Concreet gaat dit vooral over het trainen van leerkrachten. Het aanleren van sociale en persoonlijke vaardigheden, corrigeren van verkeerde informatie, verhogen van de sociale invloed en versterken van de individuele veerkracht staan in onze programma's centraal.

Informatie over ons aanbod kleuteronderwijs vind je via de website www.hetgatindehaag.be

Informatie over ons aanbod lager onderwijs vind je via de website www.hettopspel.be

Informatie over ons aanbod secundair onderwijs vind je via de website www.unplugged123.be